• Ice room

    Pokój lodowy

    Opis produktu: W przypadku małych komercyjnych użytkowników maszyn do lodu i klientów, którzy mogą używać lodu z normalną częstotliwością w ciągu dnia, nie muszą przynosić systemu chłodniczego do swojego magazynu lodu. W przypadku dużego magazynu lodu, agregaty chłodnicze muszą utrzymywać temperaturę wewnętrzną minus minus, aby lód mógł być przechowywany wewnątrz bez topnienia przez długi czas. Komory lodowe są używane do konserwacji płatków lodu, lodu blokowego, worków lodowych i tak dalej. Cechy: 1. Grubość izolacji płyty chłodniczej ...